Reactie naar aanleiding van yoga in de Sint Jacobskerk

Naar aanleiding van de commotie die de laatste weken, ook en vooral op het internet, is ontstaan

rond het organiseren van yogasessies in de Sint Jacobskerk te Antwerpen wil ik graag reageren.

Zoals ik reeds op zondag 18 september op het einde van de eucharistie aan de aanwezige gelovigen

meedeelde, wil ik eerst en vooral mijn oprechte excuses aanbieden aan alle parochianen en andere

gelovigen die zich gekwetst voelen in hun geloof door de organisatie van deze activiteit.

Het was nooit de bedoeling van alle organiserende partners (pastoor, kerkfabriek, erfgoed challenge)

om gelovigen te choqueren of hun geloof op enige wijze te beschamen.

Het initiatief om yoga in de kerk te organiseren hangt samen met een crowdfundingsactiviteit die tot

doel heeft de restauratie van het grafmonument van Rubens mee te financieren. De restauratie in

haar geheel daagt gelovige gemeenschappen nu eenmaal uit om creatief naar financiële oplossingen

te zoeken.

Deze activiteit vond plaats in de zomermaanden juli en augustus en is dus ondertussen beëindigd.

Wat blijft is de vraag om in dialoog te gaan en te blijven met de huidige samenleving die niet langer

levensbeschouwelijk is. We zullen immers in de toekomst moeten blijven zoeken naar gedeeld

gebruik van deze door overheidsmiddelen gefinancierde ruimte. Deze yogasessies kunnen dan

misschien niet de beste vorm geweest zijn, de toekomst zal ons blijven uitdagen om hierover in

gesprek te blijven. Een gesprek waarvoor ik de grondslag trouwens in het Evangelie zelf en zeker bij

de brieven van Paulus terugvind. Als christenen mogen we ons niet opsluiten in een steeds kleiner

wordende cirkel van gelijkgezinden. Christen zijn betekent voor mij nog altijd eerst en vooral de hand

reiken naar de grote buitenwereld, ook als is dat vaak confronterend en allesbehalve

vanzelfsprekend.

In de hoop hiermee dit debat te kunnen sluiten reken ik verder op uw gebed en bekommernis om

onze parochie.

Dank voor uw begrip en vriendelijke groet,

Bruno Aerts, pastoor Sint-Jacobskerk Antwerpen

18 september 2022