Rubenskapel

Rubenskapel

Conservatie-restauratie stenen beelden Rubenskapel.

Het restauratieproject van de Rubenskapel is een complex gebeuren waarbij diverse disciplines samenwerken. Na een grondig onderzoek werd in eerste instantie een restauratieplan opgesteld. Een cruciaal aspect hierbij was het identificeren van de gebruikte steensoorten en materialen. Naast het technisch onderzoek speelt ook het historisch onderzoek een grote rol.

En dan was het tijd voor het eigenlijke werk. De eerste algemene ontstoffing van alle monumenten is inmiddels uitgevoerd. Zo'n project kan uitgewerkt worden dankzij het uitstekende team van experten van KIK-IRPA. En dankzij de steun van de vele erfgoedliefhebber.
U kan het verloop van de restauratie volgen via de website en sociale media van het KIK.
Met veel dank aan het hele team en de sponsors.

https://www.kikirpa.be/nl/nieuws/stenen-monumenten-rubenskapel-onderzoek