75 sterren om te schitteren in de Antwerpse Sint-Jacobskerk

Op donderdag 14 december 2023 kregen alvast de eerste 8 sterren een plekje in de kerk. Het gaat om de sterren in de Rubenskapel zelf. Die worden geschonken aan de major donors en partners van de restauratie van de kapel. Zij waren uitgenodigd om hun ster te signeren.

Brouwerij DUVEL MOORTGAT zal tot eind december 2023 elke euro die geschonken wordt verdubbelen. Zo levert de sterrenverkoop tijdelijk dubbel zoveel op ten voordele van de restauratie van de Rubenskapel.

Deze campagne kadert in de - ERFGOEDCHALLENGE - van het KIK-IRPA.
De verkoop van de 75 sterren gebeurt online via het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA): CROWDFUNDING / restauratie van de Rubenskapel.
De actie loopt tot 15 februari 2024.
Op 16 februari worden de sterren aan het plafond opgehangen. Alle schenkers worden dan uitgenodigd om hun ster ter plaatste te signeren.

Meer informatie - https://erfgoedchallenge.kikirpa.be/nl-NL/sterren