PROGRMMA Erfgoeddag - Thuis

1. Thema - Rondleidingen (30')
De kerkelijke tradities doorheen de eeuwen: - doopkapel - grafkapellen en broederschappen
Het familiegevoel: - Madonna's met kind - het 'Kartuizertje' - invloedrijke families.
De kleinere ambachten die zich verenigden in de Sint-Jacobskerk: - houtzagers - turfdragers - stadsmuzikanten - zijdebewerkers en bakkers.
2. Op pelgrimstocht met Ann: - Een boeiend verhaal: (om 14:30 u. - 15:30 u. - 16:30 u.)
3. kijkdozen: - Werp een blik op het restauratiegedeelte en bekijk de filmpjes over de restauratie
4. Nieuwe brochures: - Voor families met kinderen - voor volwassenen.
5. Lezing:' Pelgrimeren, op pelgrimstocht naar Santiago' door Heidi Verbruggen, voorzitter van het Vlaams Compostellagenootschap om 17:00 u - ca. 17:45 u.

Ingang : gratis
Sint-Jacobstraat nr. 9 2000 Antwerpen
Ingang voor rolstoelgebruikers via Sint-Jacobsmarkt: (0493-03.67.99)

Foto: LUCID_St.Jacobskerk